top of page

Naše služby

Ať už jste bytové družstvo, podnikatel nebo jednotlivec,
s námi získáte kompletní a bezstarostné energetické řešení.
Od první konzultace až po finální realizaci se o všechno postaráme za Vás.

Konzultace
a analýza

01

Naše spolupráce začíná osobní schůzkou, kde probereme Vaši stávající energetickou situaci.

Na základě posledních vyúčtování a několika klíčových dotazů zjistíme, jaké jsou toky energií ve Vašem objektu. Identifikujeme, kudy energie uniká a navrhneme optimální řešení na míru.

Technologické
řešení

02

Využíváme spolehlivých tepelných čerpadel značky Toshiba a Daikin a chytrých fotovoltaických systémů SOMI 
s funkcí aktivního obchodu
s přebytkem a integrovaným energetickým managementem. Případně jsme schopni
instalovat i běžné sestavy
se střídači Godwee. 

Administrativní
zajištění

03

Jakmile se dohodneme na společném projektu,

začneme ihned řešit veškerou administrativu. Od žádosti

o připojení s vaším distributorem až po dotace na elektrárnu 
i tepelné čerpadlo.

V jednání s úřady budeme

Vaším zástupcem a vše dotáhneme do konce. 

Kvalitní
realizace

04

Naši pracovníci jsou naší

největší vizitkou.

Využíváme našich zkušeností

pro realizace bezpečných

a čistých instalací.

Jsme si vědomi,

že v detailech je síla 

a že právě detaily rozhodují

o kvalitě instalace

a Vaší budoucí spokojenosti.

Podpis
smlouvy

Po úvodním osobním setkání
na Vašem objektu budeme přesně znát Vaše očekávání a společně
najdeme nejlepší technické řešení.
Po odsouhlasení nabídky Vám zašleme k prostudování srozumitelnou smlouvu, kterou následně podepíšeme.

Komunikace
s distributorem

Po vytvoření a zaslání žádosti
na distribuci jsme schopni zpětnou vazbu zprocesovat v nejkratším možném termínu.
Veškerou komunikaci
plně zajišťujeme.
Vás budeme v mezičase
informovat o celém průběhu.

Zkušební provoz
a revize

Po úspěšné montáži všech komponent celý systém odzkoušíme, připojíme
na vzdálenou správu
a monitorovací systém.
Následně celé zařízení zreviduje
náš revizní technik, který osobně navštíví Vaší novou elektrárnu.

Výplata
dotace

Dotace je navázána na úspěšné předání díla, ke kterému dojde současně ve chvíli úspěšné
revize systému.
Od této chvíle je dotační podpora vyplacena zpravidla do 6 týdnů.
Celý proces je tímto
úspěšně dokončen.

A

B

C

D

E

F

G

Administrativa
projektu

Po podepsání smlouvy začneme obratem shromažďovat zbývající podklady pro komunikaci
s distributorem elektřiny
ve Vašem regionu.
Zároveň vytvoříme
projektovou dokumentaci
k dohodnuté sestavě.

Instalace
systému

Po obdržení kladné zpětné vazby
od distributora najdeme společně nejbližší možný termín realizace. Délka samotné instalace se odvíjí
od velikosti systému.
Po celou dobu budete přesně znát veškeré detaily a časový harmonogram prací.

Uvedení
do provozu

V tuto chvíli je již vše připraveno
k připojení výrobny do sítě.
Distributor vyšle svého technika
k výměně elektroměru
na čtyřkvadrantní verzi.
Po jeho odjezdu bude vše
připraveno a Vy budete moct
začít s výrobou.

bottom of page